صفحه اصلي
اطلاعات و خدمات
انتشارات
بازديدها
پرسشهاي متداول
تاريخ و زمان ديجيتال
تاريخ و زمان عقربه اي
تبليغ ها
تماس ها
جستجو
دستورالعملها
زبان ها
نظر خواهي
ورود كاربران
آمار بازديدها
اطلاعات مختلف
بايگاني اخبار
پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد
پيام رئيس سازمان
پيوندهاي مفيد
تاريخ بروزرساني
خلاصه اخبار بخش كشاورزي
سامانه ها و بانك ها
فرآيندهاي خدمت به مردم
گزيده اخبار بخش كشاورزي
ورود كاربران
فرآيندهاي خدمت به مردم
 
1394/4/6 شنبه فرايند دريافت تسهيلات بانكي در بخش كشاورزي

1- هدف : حمايت از توسعه بخش كشاورزي و كمك به تامين سرمايه گذاري و نقدينگي مورد نياز متقاضيان بخش

2- دامنه عملكرد:  محدوده جغرافيايي  و تقسيمات سياسي استا ن اصفهان

3- تعاريف : 

- تسهيلات بانكي 000> منظور توافقي است بين جهاد كشاورزي استان ، بانك عامل و مجري طرح هاي بخش كشاورزي كه در صورت نياز تا ميزان مشخصي وام در اختيار متقاضيان مورد نظر قرار گيرد.

 

 

 - تسهيلات سرمايه گذاري 000> تسهيلاتي كه براي انجام امور اساسي عمليات زيربنايي و خريد كالاههاي سرمايه اي بصورت بلند مدت  در جهت انجام فعاليت هاي مذكور پرداخت مي گردد. مدت زمان باز پرداخت اين تسهيلات بر اساس بازدهي فعاليت هاي ذيربط و ساير ضوايط مصوب تعيين مي گردد.

 

 

- تسهيلات سرمايه درگردش 000> تسهيلاتي كه به منظور تامين نقدينگي يا  سرمايه درگردش يك واحد بهره برداري براي تامين نهاده هاي  اوليه مورد نيازتوليد پرداخت مي گردد. و مدت زمان باز پرداخت اين تسهيلات معمولا" يكساله مي باشد.

 

 

4- شرايط كلي :  

 

- براي دريافت تسهيلات سرمايه گذاري داشتن  پروانه تاسيس  يا حسب مورد موافقت مديريت جهاد كشاورزي شهرستان لازم است .

 

- براي دريافت تسهيلات سرمايه درگردش داشتن پروانه بهربرداري يا حسب مورد موافقت مديريت جهاد كشاورزي شهرستان لازم است.

 

5- مدت زمان انجام كار :

 

- درصورت تخصيص اعتبار ، داشتن شرايط لازم و دريافت پرونده ، اين مديريت طي مدت يك ماه متقاضيان را  جهت اخذ تسهيلات به بانك عامل يا مراجع ذيصلاح معرفي مي نمايد.

 

6- مراحل و شرح اقدامات :

 

- ارايه درخواست كتبي جهت تسهيلات مورد نياز به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان و تكميل فرم اطلاعات طرح

- بررسي وضعيت عمومي و اختصاصي طرحها و متقاضيان و بازديد از محل فعاليت

- برآورد و تعيين تسهيلات مورد نياز طرح در كميسيون تسهيلات بانكي شهرستان

- معرفي طرح متقاضي به  شعبه بانك عامل يا ارسال پرونده به بخش تخصصي سازمان

- بررسي وضعيت فني و تخصصي طرحها و تاييد تسهيلات مورد نياز توسط بخش تخصصي مربوطه

- معرفي طرح ها و متقاضيان واجد شرايط دريافت تسهيلات به مديريت امورسرمايه گذاري سازمان

- تطبيق طرح ها با اهداف ، سياست ها ، اولويت ها و ضوابط مصوب توسط مديريت امورسرمايه گذاري سازمان

- معرفي متقاضيان به بانك هاي عامل يا مراجع ذيصلاح جهت اخذ تسهيلات

- پيگيري اخذ تسهيلات توسط متقاضي با مراجعه به بانك عامل يا مراجع ذيصلاح

 

 

7- مدارك مورد نياز :

 

           - مدارك شناسايي متقاضي

           - مدارك مربوط به تملك محل اجراي طرح

           - مجوز هاي مربوط به مجاز بودن هر نوع فعاليت برحسب مورد از مراجع قانوني

                            - داشتن مجوزهاي لازم ازجمله پروانه تاسيس ، پروانه بهره برداري يا موافقت مديريت شهرستان


 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 1719
خانه | بازگشت | حريم شخصي کاربران Guest (portalguest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.