فراخوان دعوت از متقاضيان (حقيقي/حقوقي) سرمايه‌گذاري

در مجتمع‌ها و شهرك‌هاي گلخانه‌اي / شماره ۲-۹۵

فرم درخواست سرمايه‌گذاري فراخوان ۲-۹۵ (فرم شماره ۱)

شركت شهرك‌هاي كشاورزي در نظر دارد متناسب با موقعيت، مساحت و مستحدثات موجود تعدادي از مجتمع و شهرك‌هاي كشاورزي گلخانه‌اي را با شرايط زير به متقاضيان واگذار نمايد.

روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۵۵۶ صفحه ۱۲  –  روزنامه دنياي اقتصاد شماره ۳۸۸۲ صفح ۲۶ مورخ ۹۵/۰۷/۱۷

95-2

شرايط عمومي:

 • به هر شخص حقيقي يا حقوقي متقاضي بخشي از مجتمع يا شهرك كشاورزي گلخانه‌اي واگذار خواهد شد.
 • واگذاري با ملحوظ داشتن زيرساخت ها و مستحدثات انجام شده به صورت اجاره به شرط تمليك و برابر مقررات انجام خواهد شد.
 • حق تفكيك و نحوه تفكيك مجتمع  و يا شهرك كشاورزي گلخانه اي  و قطعات آن  براي شركت شهركهاي كشاورزي محفوظ است.
 • نرخ واگذاري توسط كارشناسان رسمي دادگستري تعيين كه ۳۰ درصد آن هنگام انعقاد قرارداد و مابقي حداكثر طي (۶) قسط هر شش ماه يكبار از متقاضي دريافت مي‌شود.
 • متقاضيان بايستي علاوه بر توانايي فني و مالي براي ايجاد زيرساخت ها، توانايي تأمين حداقل ۲۰ درصد آورده و وثايق لازم براي اخذ تسهيلات بانكي به منظور ايجاد سازه‌ها را داشته باشند.
 • بازديد متقاضيان از محل مجتمع ها و شهرك ها و قطعات مورد تقاضا الزامي بوده و هيچگونه ادعايي پس از آن قابل پذيرش نمي‌باشد.
 • متقاضي بايستي نقشه قسمت مورد تقاضا را ضميمه درخواست خود نمايد.
 • متقاضيان مؤظف هستند برنامه زمانبندي اجراي عمليات را در قالب زمان معين ارائه و اجراي آن را در مدت تعيين شده (حداكثر سه سال) تعهد نمايند.
 • متقاضي تعهد مي نمايد كه ادامه كار و تكميل مجتمع يا شهرك را برابر طراحي و نقشه مورد تائيد شركت انجام دهد.
 • صدور سند بنام سرمايه گذار منوط به اتمام و به بهره برداري رساندن طرح در زمان تعيين شده و تحقق ساير شروط قرارداد مي باشد.
 • براساس مفاد ماده (۶) اساسنامه موضوع بندهاي (الف، ب، ج، هـ، ز) وظايف هدايت، راهبري، سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بر توسعه زيرساخت‌ها و اداره امور مجتمع و شهرك‌هاي كشاورزي گلخانه‌اي بر عهده اين شركت مي‌باشد.
 • شركت كنندگان در فراخوان مي‌بايست آئين نامه هاي مربوط به معاملات دولتي و نيز قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي را مد نظر قرار داده و رعايت نمايند.
 • پس از انعقاد قراردادها، شركت نسبت به صدور پروانه تأسيس مجتمع يا شهرك كشاورزي گلخانه اي اقدام خواهد نمود.
 • در شرايط مساوي اولويت با متقاضيان و سرمايه گذاران بومي خواهد بود.
 • شركت در رد يا قبول تمام يا هر يك از پيشنهادات مختار است.
 • هزينه درج آگهي در روزنامه به نسبت بر عهده سرمايه گذاران منتخب خواهد بود.

*در مجتمع حصار گلي ورامين استان تهران هر قطعه به دو نفر متقاضي واگذار خواهد شد.

محل و مهلت دريافت پاكات درخواست متقاضيان: متقاضيان مي‌توانند از مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۵ تا ساعت ۱۴ مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ تقاضاي كتبي خود را به آدرس تهران – خيابان شهيد دكتر عباسپور (توانير)– نبش كوچه گيتا– پلاك ۸ – طبقه دوم – دبيرخانه كميسيون و يا براساس استقرار مجتمع يا شهرك مورد تقاضا به  مديريت شعبه اين شركت در مركز استان مربوطه تحويل نمايند. ضمناً نام و مشخصات مجتمع‌ها و  شهرك‌ها و شرايط عمومي در سايت شركت به آدرس www.apcp.ir  قابل دسترسي مي‌باشد.

شركت شهرك هاي كشاورزي

دبيرخانه كميسيون معاملات

تلفن ۸۸۷۹۷۵۹۵-۰۲۱

نمايش بيشتر

فهرست مجتمع هاي گلخانه اي براي فراخوان عمومي شماره ۹۵/۲

رديف

استان

شهرستان

عنوان مجتمع

مساحت  عرصه  قابل واگذاري (هكتار)

۱

اردبيل

كوثر

فيروزآباد كوثر

۲۱

۲

اردبيل

اردبيل

ساميان

۲۱

۳

اصفهان

شهرضا

قصرچم

۴۰

۴

آذربايجان شرقي

كليبر

كليبر

۲۵

۵

آذربايجان شرقي

عجب شير

عجب شير

۳۹٫۱

۶

آذربايجان غربي

سلماس

درشك

۵۲

۷

آذربايجان غربي

نقده

خليفه لو

۳۵

۸

آذربايجان غربي

تكاب

چهار قلعه

۰٫۸

۹

آذربايجان غربي

اروميه

خانشان

۲۱٫۳

۱۰

تهران

ورامين

حصارگلي

۵۹

۱۱

جنوب كرمان

رودبار

سردشت چاه حسن رودبار

۲۸٫۲

۱۲

چهارمحال و بختياري

بروجن

بلداجي

۱۴

۱۳

خراسان جنوبي

سربيشه

سربيشه

۱۵

۱۴

زنجان

ابهر

هيدج وحدت

۳۲

۱۵

سمنان

شاهرود

ميقان

۸۷

۱۶

سمنان

شاهرود

بيارجمند

۲۰

۱۷

فارس

استهبان

انجيرايج

۲۴

۱۸

كردستان

دهگلان

صادق آباد

۲۰

۱۹

فارس

ممسني

چم گل

۱۶

۲۰

كرمان

ارزوئيه

چيل آباد

۴۰

۲۱

كرمان

(نرماشير) بم

روداب

۱۰٫۹

۲۲

كهگيلويه و بويراحمد

كهگيلوئيه

دشت مازه طوليان

۳۴

۲۳

لرستان

خرم آباد

تختاب واشيان

۲۰

۲۴

مازندران

نور

داركلا

۷٫۹

۲۵

هرمزگان

ميناب

زرتوچي

۲۰

۲۶

همدان

ملاير

كرتيل آباد

۱۸

۲۷

يزد

خاتم

مروست

۲۵

جمع كل

۷۴۶٫۲