صفحه اصلي
اطلاعات و خدمات
انتشارات
بازديدها
پرسشهاي متداول
تاريخ و زمان ديجيتال
تاريخ و زمان عقربه اي
تبليغ ها
تماس ها
جستجو
دستورالعملها
زبان ها
نظر خواهي
ورود كاربران
آمار بازديدها
اطلاعات مختلف
بايگاني اخبار
پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد
پيام رئيس سازمان
پيوندهاي مفيد
تاريخ بروزرساني
خلاصه اخبار بخش كشاورزي
سامانه ها و بانك ها
فرآيندهاي خدمت به مردم
گزيده اخبار بخش كشاورزي
ورود كاربران
پيام رئيس سازمان
 
  دكتر جعفر گوهرگاني - رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان
 
 
نشاني  ياسوج -سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد
تلفن محل كار  3337265
دورنگار  3337265
 
تلفن همراه  09173422773
سوابق تحصيلي 
دكتري آب و خاك
سوابق كاري 
مدير جهاد كشاورزي شهرستان گچساران-محقق مركز آموزش امام زاده جعفر گچساران-رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد
مهارت ها 
كارشناس رسمي دادگستري -

پيام رئيس سازمان
بخش كشاورزي يكي از بخشهاي مهم اقتصادي استان كهگيلويه و بويراحمد مي باشد .   بي شك رويكرد توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي متضمن توسعه تحقيقات كاربردي و انتقال دانش فني و فناوري‌‌هاي نوين در راستاي حفظ و بهره برداري پايدار و بهينه از منابع توليد قلمداد شده كه در بستر سياست هاي حمايتي هدفمند ، مي تواند اقتصادي شدن توليد را با تكيه بر محور آموزش ، تحقيق و ترويج به ارمغان بياورد. بر اساس سياستهاي ابلاغي وزارت متبوع ،راهبرد اصلي مديريت كشاورزي در دولت تدبير و اميد دستيابي به امنيت غذايي با توليد ملي مي باشد كه در اين راستا لازم است برنامه هاي جامع بر اساس اسناد بالا دستي تنظيم و در دستور كار قرار گيرد. در قدم اول بها دادن به مطالعات كارشناسي شده و به دنبال آن اجراي برنامه ها و سپس نظارت عاليه و ارزيابي برنامه ها و رفع موانع و مشكلات احتمالي مي باشد. كه اين مهم ميسر نمي گردد مگر با تقويت مراكز جهاد كشاورزي شهرستانها به عنوان خط اول سنگركار و توليد ،كه اميد است با بهره گيري از نيروهاي متخصص و فني ، يافته هاي مراكز تحقيقاتي ،استفاده از ظرفيتهاي تشكلهاي بخش كشاورزي و همراهي كشاورزان سختكوش استان و اجراي اصولي برنامه ها شاهد تحول آفريني در بخش كشاورزي استان باشيم .
 
دكتر جعفر گوهرگاني
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد 

 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 3097
خانه | بازگشت | حريم شخصي کاربران Guest (portalguest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.