صفحه اصلي
اطلاعات و خدمات
انتشارات
بازديدها
پرسشهاي متداول
تاريخ و زمان ديجيتال
تاريخ و زمان عقربه اي
تبليغ ها
تماس ها
جستجو
دستورالعملها
زبان ها
نظر خواهي
ورود كاربران
آمار بازديدها
اطلاعات مختلف
بايگاني اخبار
پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد
پيام رئيس سازمان
پيوندهاي مفيد
تاريخ بروزرساني
خلاصه اخبار بخش كشاورزي
سامانه ها و بانك ها
فرآيندهاي خدمت به مردم
گزيده اخبار بخش كشاورزي
ورود كاربران
انتشارات
 
بيماري گموز مركبات و بهترين روش كنترل آن در استان كهگيلويه و بويراحمد
نويسنده: دكترعباس صلاحي اردكاني ، دكتر كاوس كشاورزي ، اعضاي هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان كهگيلويه و بويراحمد
ويراستار: مهندي محمد اميري ، طراحي و صفحه آرايي : محمد علي سيفي
ناشر: انتشارات مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد
قطع: 1000
تعداد صفحات: 16
نوبت و سال انتشار: اول 1393
قيمت: رايگان
شابك: 45649

موضوع: بيماري گموز مركبات

فايلها
نشريه+فني+-+ترويجي+دکتر+کشاورز+و+مهندس+ميري+نزاد.pdf 1.66 MB
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 2376
خانه | بازگشت | حريم شخصي کاربران Guest (portalguest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.