صفحه اصلي
اطلاعات و خدمات
انتشارات
بازديدها
پرسشهاي متداول
تاريخ و زمان ديجيتال
تاريخ و زمان عقربه اي
تبليغ ها
تماس ها
جستجو
دستورالعملها
زبان ها
نظر خواهي
ورود كاربران
آمار بازديدها
اطلاعات مختلف
بايگاني اخبار
پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد
پيام رئيس سازمان
پيوندهاي مفيد
تاريخ بروزرساني
خلاصه اخبار بخش كشاورزي
سامانه ها و بانك ها
فرآيندهاي خدمت به مردم
گزيده اخبار بخش كشاورزي
ورود كاربران
انتشارات
 
آناليز حساسيت حداكثر ضربه قوچ در طرح پمپاژ رودخانه مارون به دشت آبلش لنده با استفاده از نرم افزار Hammer
نويسنده: عبدالله قيصري نسب دانشجوي دكتري سازه هاي آبي تلفن07444822510نمابر7444822236 gheisariabdallah@yahoo.com
ناشر: همايش ملي بهره¬برداري بهينه از منابع آب
تعداد صفحات: 12
نوبت و سال انتشار: اول 1391
قيمت: رايگان
چكيده:
موجهاي فشاري و ضربه قوچ در يك سيستم پمپاژ به علل مختلفي مانند قطع و وصل ناگهاني شيرها و يا از كار افتادن ناگهاني موتور پمپ ها بوجود مي آيند و تعيين ميزان حداكثر ضربه همواره بعنوان يكي از مهمترين آيتم ها براي مهندسان و طراحان ايستگاههاي پمپاژ و خطوط انتقال از جنبه هاي فني و اقتصادي مطرح بوده است. نرم افراز Hammer يكي از جديدترين نرم افزارهاي موجود جهت شبيه سازي ضربه قوچ مي باشد و تعيين ميزان اهميت هر يك از پارامترهاي ورودي در اين نرم افزار در تعيين مقدار حداكثر ضربه منشا اصلي اين تحقيق مي باشد.
موضوع: آناليز حساسيت حداكثر ضربه قوچ در طرح پمپاژ رودخانه

فايلها
BEPLS acceptance gheisari.pdf 2.27 MB
مقاله-قيصري1.docx 186.39 KB
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 2272
خانه | بازگشت | حريم شخصي کاربران Guest (portalguest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.