صفحه اصلي
اطلاعات و خدمات
انتشارات
بازديدها
پرسشهاي متداول
تاريخ و زمان ديجيتال
تاريخ و زمان عقربه اي
تبليغ ها
تماس ها
جستجو
دستورالعملها
زبان ها
نظر خواهي
ورود كاربران
آمار بازديدها
اطلاعات مختلف
بايگاني اخبار
پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد
پيام رئيس سازمان
پيوندهاي مفيد
تاريخ بروزرساني
خلاصه اخبار بخش كشاورزي
سامانه ها و بانك ها
فرآيندهاي خدمت به مردم
گزيده اخبار بخش كشاورزي
ورود كاربران
اطلاعات مختلف
 
ارتقاء سلامت نظام اداري ومبارزه با فساد

http://shekayat.bazresi.ir/Portal/Home
سامانه رسيدگي به شكايات 
سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد

فايلها
اعضاي کارگروه سلامت سازمان جهاد کشاورزي استان ک.ب.docx 19.557 KB
صدور+مجوز+تغيير+کاربري.PPT 155.648 KB
فعاليت+هاي+تبصره++4.PPT 118.784 KB
فلو+چارت+رسيدگي+به+شکايات.PPT 134.656 KB
قانون ارتقأء وسلامت نظام اداري و مقابله بافساد.doc 110.08 KB
گزارش فعاليتها در زمينه سلامت اداري و پيشگيري از فساد.doc 42.496 KB
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 1913
خانه | بازگشت | حريم شخصي کاربران Guest (portalguest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.