صفحه اصلي
اطلاعات و خدمات
انتشارات
بازديدها
پرسشهاي متداول
تاريخ و زمان ديجيتال
تاريخ و زمان عقربه اي
تبليغ ها
تماس ها
جستجو
دستورالعملها
زبان ها
نظر خواهي
ورود كاربران
آمار بازديدها
اطلاعات مختلف
بايگاني اخبار
پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد
پيام رئيس سازمان
پيوندهاي مفيد
تاريخ بروزرساني
خلاصه اخبار بخش كشاورزي
سامانه ها و بانك ها
فرآيندهاي خدمت به مردم
گزيده اخبار بخش كشاورزي
ورود كاربران
سامانه ها و بانك ها
 
سيستم فيش حقوق كاركنان جهاد كشاورزي استان
كليه كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته جهت دريافت كد حقوقي و كلمه عبور
 به مديريت امور مالي سازمان مراجعه فرمايند.

براي ادامه كار گزينه زير را انتخاب نماييد
http://78.39.114.233/salary
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 5425
خانه | بازگشت | حريم شخصي کاربران Guest (portalguest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.