صفحه اصلي
اطلاعات و خدمات
انتشارات
بازديدها
پرسشهاي متداول
تاريخ و زمان ديجيتال
تاريخ و زمان عقربه اي
تبليغ ها
تماس ها
جستجو
دستورالعملها
زبان ها
نظر خواهي
ورود كاربران
آمار بازديدها
اطلاعات مختلف
بايگاني اخبار
پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد
پيام رئيس سازمان
پيوندهاي مفيد
تاريخ بروزرساني
خلاصه اخبار بخش كشاورزي
سامانه ها و بانك ها
فرآيندهاي خدمت به مردم
گزيده اخبار بخش كشاورزي
ورود كاربران
سامانه ها و بانك ها
 
سامانه مكانيزه پاسخگويي به شكايات سازمان

قابل توجه كليه كشاورزان و ارباب رجوع محترم
جهت ثبت و پيگيري شكايات خود، لينك زير را انتخاب و شكايت خود را در سامانه رسيدگي به شكايات سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد ثبت نماييد تا اقدام مقتضي صورت گيرد:

http://dbagri.maj.ir/bazrsi/default.aspx?SID=61907

مديريت بازرسي،ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات
سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد

 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 2538
خانه | بازگشت | حريم شخصي کاربران Guest (portalguest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.