صفحه اصلي
اطلاعات و خدمات
انتشارات
بازديدها
پرسشهاي متداول
تاريخ و زمان ديجيتال
تاريخ و زمان عقربه اي
تبليغ ها
تماس ها
جستجو
دستورالعملها
زبان ها
نظر خواهي
ورود كاربران
آمار بازديدها
اطلاعات مختلف
بايگاني اخبار
پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد
پيام رئيس سازمان
پيوندهاي مفيد
تاريخ بروزرساني
خلاصه اخبار بخش كشاورزي
سامانه ها و بانك ها
فرآيندهاي خدمت به مردم
گزيده اخبار بخش كشاورزي
ورود كاربران
سامانه ها و بانك ها
 
ارتباط مستقيم با وزير جهاد كشاورزي

نوآوران، نخبگان، متخصصان و محققان بخش كشاورزي
كشاورزان،بهره برداران، توليدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان بخش كشاورزي
كاركنان ستادي، سازمان ها، موسسات و كليه مراكز وابسته وزارت جهاد كشاورزي


مي توانند به انتخاب گزينه زير ، نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود را بطور مستقيم 
با وزير جهاد كشاورزي جناب آقاي مهندس محمود حجتي در ميان بگذارند:


http://pr.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=f61738b7-c4a4-486f-97af-8e68fa464125&WebPartID=81c679a0-68ed-4e67-992c-c50f40cf7f4e&ID=e6dde1ed-b2be-46fc-bad4-9873efbb04c4

 

 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 2502
خانه | بازگشت | حريم شخصي کاربران Guest (portalguest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.