صفحه اصلي
اطلاعات و خدمات
انتشارات
بازديدها
پرسشهاي متداول
تاريخ و زمان ديجيتال
تاريخ و زمان عقربه اي
تبليغ ها
تماس ها
جستجو
دستورالعملها
زبان ها
نظر خواهي
ورود كاربران
آمار بازديدها
اطلاعات مختلف
بايگاني اخبار
پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد
پيام رئيس سازمان
پيوندهاي مفيد
تاريخ بروزرساني
خلاصه اخبار بخش كشاورزي
سامانه ها و بانك ها
فرآيندهاي خدمت به مردم
گزيده اخبار بخش كشاورزي
ورود كاربران
سامانه ها و بانك ها
 
سامانه بهره برداران كشاورزي كهگيلويه و بويراحمد http://shenasnameh.maj.ir/DISTRIBUTION.WEB/Home.aspx?System=1

در سامانه شناسنامه بهره برداران ثبت نام نماييد
كليه فعالان و توليد كنندگان بخش كشاورزي شامل كشاورزان ، باغداران ، دامداران ، مرغداران ، پرورش دهندگان ماهي و زنبورداران  كه در سيستم هوشمند شناسنامه بهره بردار ثبت نام نكنند در استفاده از خدمات كشاورزي دچار مشكل خواهند شد .
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 1893
خانه | بازگشت | حريم شخصي کاربران Guest (portalguest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.