صفحه اصلي
اطلاعات و خدمات
انتشارات
بازديدها
پرسشهاي متداول
تاريخ و زمان ديجيتال
تاريخ و زمان عقربه اي
تبليغ ها
تماس ها
جستجو
دستورالعملها
زبان ها
نظر خواهي
ورود كاربران
آمار بازديدها
اطلاعات مختلف
بايگاني اخبار
پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد
پيام رئيس سازمان
پيوندهاي مفيد
تاريخ بروزرساني
خلاصه اخبار بخش كشاورزي
سامانه ها و بانك ها
فرآيندهاي خدمت به مردم
گزيده اخبار بخش كشاورزي
ورود كاربران
سامانه ها و بانك ها
 
آمارنامه محصولات باغي و زراعي از 87 الي 92

اين آمارنامه بوسيله مركز آمار و فنآوري اطلاعات وزارت جهاد كشاورزي به تفكيك استان هاي مختلف تهيه و تنظيم شده است.

فايلها
1386-87.pdf 3.04 MB
1387.pdf 3.81 MB
1387-88.pdf 2.81 MB
1388.pdf 4.02 MB
1388-89.pdf 2.8 MB
1389.pdf 3.92 MB
1389-90.pdf 2.85 MB
1390.pdf 4.12 MB
1390-91.pdf 2.87 MB
1391.pdf 4.13 MB
1391-92.pdf 7.1 MB
1392.pdf 4.07 MB
سطح زير كشت وتوليد برخي از محصولات 92-93- جهاد کشاورزي کهگيلويه و بويراحمد به تفکيک شهرستان.pdf 479.002 KB
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 1955
خانه | بازگشت | حريم شخصي کاربران Guest (portalguest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.