صفحه اصلي
اطلاعات و خدمات
انتشارات
بازديدها
پرسشهاي متداول
تاريخ و زمان ديجيتال
تاريخ و زمان عقربه اي
تبليغ ها
تماس ها
جستجو
دستورالعملها
زبان ها
نظر خواهي
ورود كاربران
آمار بازديدها
اطلاعات مختلف
بايگاني اخبار
پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد
پيام رئيس سازمان
پيوندهاي مفيد
تاريخ بروزرساني
خلاصه اخبار بخش كشاورزي
سامانه ها و بانك ها
فرآيندهاي خدمت به مردم
گزيده اخبار بخش كشاورزي
ورود كاربران
سامانه ها و بانك ها
 
آمار و خلاصه سيماي كشاورزي استان فايلها
آبزيان.xlsx 30.505 KB
آمار بارندگي فروردين 90.shs 48.128 KB
آمار بارندگي آبان 89.shs 396.8 KB
آمار بارندگي آذر 89.shs 699.392 KB
آمار بارندگي آذر90.shs 562.688 KB
آمار بارندگي ارديبهشت 1391 49.664 KB
آمار بارندگي ارديبهشت 89.shs 366.08 KB
آمار بارندگي ارديبهشت 90.shs 463.872 KB
آمار بارندگي ارديبهشت سال زراعي 90-89.docx 17.156 KB
آمار بارندگي اسفند 88.shs 365.568 KB
آمار بارندگي اسفند 89.shs 715.776 KB
آمار بارندگي بهمن 1391.shs 603.648 KB
آمار بارندگي بهمن 89.shs 392.704 KB
آمار بارندگي بهمن 92.shs 41.472 KB
آمار بارندگي تير 90.shs 16.473 KB
آمار بارندگي خرداد 1390.shs 719.36 KB
آمار بارندگي خرداد 90.shs 708.096 KB
آمار بارندگي خرداد90.shs 20.311 KB
آمار بارندگي دي ماه 89.shs 699.392 KB
آمار بارندگي شهريور 1390.shs 812.544 KB
آمار بارندگي فروردين 1391.shs 472.576 KB
آمار بارندگي فروردين 90.shs 809.472 KB
آمار بارندگي مرداد 90.docx 16.495 KB
آمار بارندگي مرداد90.shs 467.968 KB
آمار بارندگي مهر 89.shs 596.48 KB
آمار بارنگي ابان 90.docx 15.965 KB
آمار باندگي مهر ماه 90.docx 15.961 KB
آمار نامه كشاورزي 89-90.doc 6.49 MB
آمار هواشناسي فروردين 1392.shs 652.288 KB
آمايش.docx 61.122 KB
ارقام قابل كشت با شرايط استان.docx 6.88 MB
بارش ماهيانه وساليانه شهرستانها.xls 99.84 KB
براورد سطح شهرستان بويراحمد درسالزراعي91-1390.doc 99.84 KB
براوردسطح توليد وعملکرد1391-1390.doc 101.888 KB
براوردسطح شهرستان بهمئي درسال زراعي 91-1390.doc 95.232 KB
براوردسطح شهرستان چرام درسال زراعي91-1390.doc 98.304 KB
براوردسطح شهرستان دنا درسال زراعي91-1390.doc 97.28 KB
براوردسطح شهرستان گچساران91-1390.doc 98.816 KB
براوردسطح شهرستان کهگيلويه درسال زراعي91-1390.doc 98.816 KB
تعداد ادوات خاک ورزي در استان.xml 138.351 KB
تعداد ادوات کاشت و داشت در استان.xml 81.956 KB
تعداد ادوات کاشت و داشت در استان2.xml 220.415 KB
تعداد تراکتور تا 45 اسب بخار در استان.xml 95.25 KB
تعداد کمباين خود گردان در استان.xml 76.75 KB
جداول‌آمارنامه 90-1389_.xlsx 580.059 KB
جداول‌آمارنامه 90-1389_911207.xlsx 580.422 KB
جداول8-2تخصيص منابع مالي.xlsx 17.065 KB
جدول آمار جمعيت دامي استان در سال 1391.shs 1.29 MB
جدول آمار محصولات باغي در سال 90.xls 235.52 KB
جدول توليدات کشاورزي.doc 80.384 KB
جدول سبد هاي زراعي 1 اقتصادي 15.94 KB
جدول سبد هاي زراعي 2 اقتصادي.docx 14.135 KB
جدول سبد هاي اقتصادي.xml 157.908 KB
حجم عمليات شهرستانها.xlsx 15.99 KB
خدمات ترويجي.xlsx 28.753 KB
خلاصه سيماي جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد در سال 91-92.docx 87.215 KB
خلاصه سيماي جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد در سال 91-92.pdf 293.461 KB
دام وطيور.xlsx 41.856 KB
ساختمان وتجهيزات.xlsx 29.784 KB
سال نامه آماري كود شيميايي 2.xml 91.65 KB
سالنامه آماري استان كهگيلويه وبويراحمد 41388.doc 40.448 KB
سالنامه آماري استان كهگيلويه وبويراحمد.55.d5oc 37.888 KB
سالنامه آماري هزينه 3توليدسال89 79.872 KB
ساماندهي اراضي 3-3شهرستانها.xlsx 38.915 KB
ساير.xlsx 15.371 KB
سرانه مازاد بر مصرف.docx 12.209 KB
سرمايه گذاري 4-3شهرستانها.xlsx 41.256 KB
سيماي جهاد كشاورزي 90.docx 2.52 MB
شاخص ها ونماگر هاي كشاورزي.docx 11.869 KB
شركتهاي فعال استان.docx 14.326 KB
شيلات1 38.912 KB
صنايع تبديلي كشاورزي 20.691 KB
صنايع تبديلي كشاورزي 20.691 KB
طرح توليدي شيلات 40.244 KB
طرح توليدي شيلات 40.244 KB
طرح هاي توليدي دامپروري استان 2.41 MB
طرح هاي توليدي دامپروري استان 2.41 MB
طرح هاي توليدي مرغداريهاي استان 275.456 KB
طرح هاي توليدي مرغداريهاي استان 275.456 KB
فني حرفه اي.xlsx 21.485 KB
گزارش اقتصادي اجتماعي 1391.docx 37.01 KB
گزارش اقتصادي.docx 15.987 KB
گزارش كار مديريت زراعت91-92.docx 11.227 KB
گزارش هزينه توليد محصولات ;كشاورزي.xlsx 155.389 KB
گلخانه داران استان كهگيلويه وبويراحمد.xlsx 20.074 KB
گلخانه داران استان كهگيلويه وبويراحمد.xlsx 20.074 KB
مجتمع هاي گلخانه اي استان.doc 62.976 KB
محصولات باغي.xlsx 37.362 KB
محصولات زراعي.xlsx 33.739 KB
مراكز خريد گندم استان.docx 11.145 KB
ميزان توليد محصولات دامي شهرستانها در سال 1391.shs 652.8 KB
ميزان توليد محصولات دامي در سال 1391.xml 81.673 KB
ميزان مصرف گوشت قرمز استان.xml 94.097 KB
وضعيت کاشت و برداشت.doc 93.184 KB
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 2596
خانه | بازگشت | حريم شخصي کاربران Guest (portalguest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.