صفحه اصلي
اطلاعات و خدمات
انتشارات
بازديدها
پرسشهاي متداول
تاريخ و زمان ديجيتال
تاريخ و زمان عقربه اي
تبليغ ها
تماس ها
جستجو
دستورالعملها
زبان ها
نظر خواهي
ورود كاربران
آمار بازديدها
اطلاعات مختلف
بايگاني اخبار
پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد
پيام رئيس سازمان
پيوندهاي مفيد
تاريخ بروزرساني
خلاصه اخبار بخش كشاورزي
سامانه ها و بانك ها
فرآيندهاي خدمت به مردم
گزيده اخبار بخش كشاورزي
ورود كاربران
پيوندهاي مفيد
 
سازمان مديريت و برنامه ريزي

ليست سامانه هاي قابل دسترسي (خدمات الكترونيكي)  سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كهگيلويه و بويراحمد:
سامانه عملكرد احكام بودجه سامانه بودجه استاني (سبا) سامانه كاركنان نظام اداري كشور
سامانه عملكرد اعتبارات هزينه اي استاني سامانه عملكرد اعتبارات هزينه اي ملي سامانه ملي فهرست بها، برآورد اجراء و تعديل
سامانه لايحه بودجه سامانه بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد سامانه مبادله موافقتنامه سال 1395
گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه سامانه بودجه شركتهاي دولتي  سامانه مبادله موافقتنامه سال  ١٣٩۴
آدرس : ياسوج - ميدان امام حسين - انتهاي بلوار بويراحمد- سازمان برنامه وبودجه استان كهگيلويه وبويراحمد

تلفن تماس : 07433229017                 -      فكس : 07433230068

 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 3816
خانه | بازگشت | حريم شخصي کاربران Guest (portalguest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.